HTML Help Viewer 5.3.2 - Desteklenen Etiketler:

 Bu belge, Yardım tarafından desteklenen HTML alt kümesini açıklar.
 <!-- -->
  Yorum. Yorum içindeki tüm etiketler ve metin HTML Yardım tarafından
  görmezden gelinir.
 <A>
  Yardım, HREF ve NAME özniteliklerini tamamen destekler, istisnalar:
   * diğer dosyalara bağlantılar göreli olabilir, mutlak değil. Yani
    HREF="..\foo.htm" çalışır ama HREF="C:\foo.htm" çalışmaz
   * Çift tırnak işaretleri "" daima dosya adları ve yer imleri
    etrafına konmalıdır, mesela HREF="foo.htm" ama HREF=foo.htm
    değil.
   * web ve e-posta adreslerine referanslar görmezden gelinir.
   * DOS tarzı (8.3) dosya isimleri kullanılmalıdır.
 <B>
  Kalın metin açık beyaz olarak görüntülenir.
 <BODY>
  Görüntülenecek metnin başlangıcını gösterir.
 <BR>
  Satır sonu.
 <CODE>
  Kod sadece bold metin olarak görüntülenir (açık beyaz).
 <EM>
  Vurgulanmış metin, italik metin gibi magenta rengi
  ile (morun bir tonu) görüntülenir.
 <H1>
  Yardım, bu başlık 1 metnini kalın olarak görüntüler ve
  altına kalın bir çizgi koyar.
 <H2>, <H3>
  Başlık 2 ile 3 metinleri kalın olarak görüntülenirler ve
  yeni bir paragraf başlatılır.
 <HEAD>
  HTML Başlığı.
 <HR>
  Ekran boyunca yatay bir cetvel oluşturur. Sadece öznitelikleri
  bulunmayanlar güncel olarak desteklenmektedir.
 <HTML>
  Bir HTML dosyasına işaret eder.
 <I>
  İtalik metinler, magenta rengi (morun bir tonu) olarak
  görüntülenir.
 <LI>
  Bir liste nesnesi.
 <OL>
  Güncel olarak, sıralı listeler sıralanmamış listeler olarak
  oluşturulur. Yerleşik listeler desteklenmez.
 <P>
  Yeni paragraf.
 <PRE>
  Önceden biçimlendirilmiş metin
 <STRONG>
  Güçlü text, kalın metin gibi parlak beyaz
   olarak görüntülenir.
 <TITLE>
  Hiçbir şey yapmaz - şimdilik.
 <TT>
  TT metin, italik metin gibi magenta rengi (morun
  tonu) kullanılarak görüntülenir.
 <UL>
  Yerleşik listeler güncel olarak desteklenmez.

HTML Yardım'ın Desteklediği Karakter Nesneleri:

 250'yi aşkın karakter nesnesi desteklenir, buna tüm Latin-1 nesneleri
 dahildir. NCR'ler (Numeric Character References) ve UTF-8 de
 desteklenir. Ancak yardım sadece güncel olarak faal DOS kod
 sayfasında mevcut olan karakterleri görüntüleyebilir. Yardımın
 'tanıdığı' kod sayfaları listesi için komut isteminde "HELP /C" yazın.

HTML Yardım Hakkında Genel Notlar:

  1. Metin satıra sığımıyorsa sarılır.
  2. Etiketler büyük/küçük harflere duyarsızdır, yani <A HREF="FOO.HTM">
   <a href="foo.htm"> ile eşdeğerdir.
  3. Bir belgenin azami boyutu 64 KB'dir.
  4. Sadece kısa (8.3) dosya isimleri desteklenir.
  5. Yardım programı, dosya türlerini dosya adı uzantısı ile ayırır.
   Dolayısıyla .htm uzantısı HTML dosyaları için tavsiye
   edilir.

 Telif hakkı © 2003 Robert Platt, 2008 senesinde W. Spiegl
 tarafından güncellenmiştir.
 2022 senesinde Berki Yenigün tarafından tercüme edilmiştir.

 Değişmeyen bölümleri, ön kapak metni ve arka kapak metni olmaksızın
 bu belgeyi GNU Özgür Belgelendirme Lisansı, Sürüm 1.1 veya Özgür
 Yazılım Vakfı tarafından yayınlanacak sonraki herhangi bir sürüm
 kapsamında kopyalamaya, dağıtmaya ve/veya değiştirmeye izin
 verilmiştir. Bu lisansın bir kopyası,
 "GNU Free Documentation License 1.1" bölümünde mevcuttur.

 Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document
 under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.1 or
 any later version published by the Free Software Foundation; with no
 Invariant Sections, no Front-Cover Texts and no Back-Cover Texts.
 A copy of the license is included in the section entitled
 "GNU Free Documentation License 1.1"