Komut: fdisk

 FDISK sabit diskler üzerinde bir veya daha fazla bölüm oluşturur. Sonra
 bölümler biçimlendirilebilir ve FreeDOS
 ile kullanılmaya hazır olurlar. Onları başlatılabilir yapmak için bir
 'faal bölüm' ayarlamanız ve 'fdisk /ipl' (veya: 'fdisk /mbr') ardından
 'sys c:' komutlarını çalıştırmanız gerekir. FDISK komutuna disketler
 için ihtiyaç duyulmaz!

Söz dizimi:

 FDISK [argüman]...
 argümansız    Etkileşimli kipte çalışır.
 /INFO [sürücü#]  <sürücü#> hakkında bölüm verileri görüntüler.
 /REBOOT      Bilgisayarı yeniden başlatır.

Seçenekler:

 Bölüm oluşturmak ve silmek için komutlar:
 <boyut> megabayt saysı veya azami boyut için MAX değeridir
     ya da <sayı>,100 ki bu <sayı> değerini yüzde olarak
     ifade eder.
 <tür#> sayısal bir bölüm türüdür veya /SPEC girilmemişse
     FAT-12/16/32.

 /PRI:<boyut> [/SPEC:<tür#>] [sürücü#] Birincil bir bölüm
                          oluşturur.
 /EXT:<boyut> [sürücü#]  Genişletilmiş bir DOS bölümü oluşturur.
 /LOG:<boyut> [/SPEC:<tür#>] [sürücü#] Mantıksal bir sürücü
                          oluşturur.
 /PRIO,/EXTO,/LOGO            Yukarıdaki gibi, ama FAT32'den
                      kaçınır.
 /AUTO [sürücü#]             Diski otomatik olarak bölümler.
 /DELETE {/PRI[:#] | /EXT | /LOG:<bölüm#> Bir bölümü siler.
      | /NUM:<bölüm#>} [sürücü#] ...mantıksal sürücüler /NUM=5
                      değerinden itibaren başlar.
 /DELETEALL [sürücü#]           <sürücü#> üzerindeki tüm
                      bölümleri siler.

Faal bölümlerin ayarlanmaları:
 /ACTIVATE:<bölüm#> [sürücü#]    <bölüm#> faal olarak
                      ayarlanır.
 /DEACTIVATE [sürücü#]          Tüm bölümler devre dışı
                      bırakılır.
MBR (Master Boot Record) yönetimi:
 /CLEARMBR [sürücü#]   Tüm bölümleri ve başlatma kodunu siler.
 /LOADMBR [sürücü#]   Bölüm tablosuyla kodu "boot.mbr" konumundan
              MBR'e yükler.
 /SAVEMBR [sürücü#]   Bölümler tablosuyla kodu "boot.mbr" dosyasına
              kaydeder.

Bölümlere dokunmadan MBR kod değişiklikleri:
 /IPL   [sürücü#]   Standart başlatma kodunu <sürücü#> MBR'ına
             kurar.
             ... /MBR ve /CMBR ile aynı, uyumluluk için.
 /SMARTIPL [sürücü#]   DriveSmart IPL'i <sürücü#> MBR'ına kurar.
 /LOADIPL [sürücü#]   MBR'a "boot.mbr" dosyasından 440 kod baytı
              yazar.

Gelişmiş bölüm tablosu değişiklikleri:
 /MODIFY:<bölüm#>,<tür#> [sürücü#] Bölüm türünü <tür#>
                       olarak değiştirir. ...
                       Mantıksal sürücüler "5"
                       değerinden başlar.
 /MOVE:<kaynakbölüm#>,<hedefbölüm#> [sürücü#] Birincil
                             bölümleri taşır.
 /SWAP:<ilkbölüm#>,<ikincibölüm> [sürücü#] Birincil bölümler
                           arasında geçiş yapar.

Bir sabit disk üzerindeki bayrakların yönetimi:
 /CLEARFLAG[{:<bayrak#>} | /ALL}] [sürücü#] <bayrak#> veya
                        tümü <sürücü#>
                        üzerinde sıfırlanır.
 /SETFLAG:<bayrak#>[,<değer>] [sürücü#] <bayrak#> 1
                       veya <değer> olarak
                       ayarlanır.
 /TESTFLAG:<bayrak#>[,<değer>] [sürücü#] <bayrak#> 1 ya
                      da <değer> için denenir.

Sabit disklere dair bilgi edinmek için:
 /STATUS    Güncel bölüm düzenini görüntüler.
 /DUMP     Tüm sabit disklerden bölüm bilgisini döker (hata ayıklama
        için).

Etkileşimli kullanıcı arayüzü seçenekleri:
 /UI      Son argüman olarak girildiyse arayüz daima başlatılır.
 /MONO     Kullanıcı arayüzünü tek renk kipinde çalışmaya zorlar.
 /FPRMT    Etkileşimli kipte FAT32/FAT16 için sorar.
 /XO      Genişletilmiş seçenekleri etkinleştirir.

Uyumluluk seçenekleri:
 /X      Sonraki komutlar için ext. INT 13 ve LBA'yi devre dışı
        bırakır.

Açıklamalar:

 FDISK bölüm oluşturup sildiği için onu dikkatli kullanmalısınız. Şayet
 bir sabit diski başlatılabilir yapmak istiyorsanız, 'Active' yani faal
 bayrağını ayarlayıp MBR'ı sabit diske yazmak için 'fdisk /mbr' komutunu
 çalıştırmayı unutmayın. FreeDOS DÖRT değerine dek birincil bölüm
 destekler. Bir sabit diskte DÖRTTEN fazla bölüm oluşturmak istiyorsanız
 önce azami ÜÇ birincil bölüm oluşturup BİR (=azami!) genişletilmiş bölüm
 oluşturmanız, bunun içinde de BİR veya DAHA FAZLA mantıksal bölümler
 oluşturmanız gerekir. Dörde kadar farklı bölümden başlatma yapmak için
 bu bölümlere sistem kurmanız gerekir (en azından = "sys c: / d: /e: /
 f:") ve ardından fdisk'i çalıştırmanız ve 'Faal' bayrağını başka bir
 birincil bölüme değiştirmeniz gerekir. Mantıksal sürücülerden başlatma
 YAPAMAZSINIZ!
 FDISK'in hata kodları (ERRORLEVEL / EXITCODES) şunlardır:
   0 Programın normal tamamlanması, hata yok
   1 Söz dizimi hatası
   3 fdisk.ini dosyasında hata
   4 part.dat dosyasında hata
   5 Mevcut olmayan sabit disk
   6 Tampon atama başarısızlığı
   7 Sabit disk zaten bölümlenmiş. (Bu sadece "/AUTO" işlevi
    kullanılırsa ve sabit diskte zaten Compaq Diagnostic
    Partition bölümü dışında bölümler varsa meydana
    gelir.)
   8 boot.mbr dosyasından okuma veya dosyaya yazma hatası.
   9 Çeşitli hatalar. En iyisi, hatanın kesin kaynağını
    bulmak için ekrana özgür FDISK'ten gönderilen
    çıktıyı okumaktır.
  20 Bayrak ayarlandı (detaylar için /SETFLAG, /TESTFLAG ve
    /CLEARFLAG seçeneklerine bakın)
  21 Bayrak ayarlanmadı (yukarıdaki errorlevel 20'ye bakın)

Örnekler:

 Örnek 1:
 Bir disketin başlatılabilir yapılması, sürüm 1:
 Mevcut başlatılabilir bir sabit disk veya CD'den:
  fdisk   (gerekli değildir!)
  format a: (Disketi biçimlendirir ki dosyalar yazılabilsin).
  sys a:   ÇEKİRDEK (KERNEL.SYS) ve COMMAND.COM
        başlatılabilir sabit diskiniz veya CD'nizden A:'ya
        kopyalanır; işlemden sonra disket başlatılabilir olacaktır.
 Örnek 2:
 Bir disketin başlatılabilir yapılması, sürüm 2:
 Başlatılmış bir disketten (A: sürücüsünde):
  fdisk   (gerekli değildir!)
  format b: (Disketi biçimlendirir ki dosyalar yazılabilsin).
        İki disket sürücünüz olup olmadığına dayalı olarak format
        komutu B: sürücüsünde biçimlendirme yapar veya sizden A:
        sürücüsüne yeni bir disket koymanızı ister ve
        biçimlendirmeyi orada yapar. İşlem tamamlandığında,
        orijinal disketi yeniden koyun ve şu komutu çalıştırın:
  sys b:   ÇEKİRDEK (KERNEL.SYS) ve COMMAND.COM
        başlatılabilir A: disketinizden B:'ye kopyalanacaktır,
        (format b: ile aynı süreç) işlem tamamlandığında disket
        başlatılabilir olacaktır.
 Örnek 3:
 Bir sabit diskin başlatılabilir yapılması:
 Mevcut bir başlatılabilir disketten veya CD'den:
  fdisk   (Bu, BİR veya DAHA FAZLA bölüm oluşturmanıza imkân verir,
        yukarıda açıklanmıştır; DÖRDE kadar birincil bölüm
        yaratılabilir. (Şayet dört birincil bölüm oluşturursanız
        sabit diskinizin kalan alanı kullanılamaz!) Bilgisayarı
        tekrar başlatmayı unutmayın! Seçeneksiz çalıştırılan Fdisk
        bir grafik arayüz görüntüler.
  fdisk   FAAL BÖLÜMÜ ayarla (SADECE BU böüm başlatma
        yapabilir, ama bunu diğer üç bölümü fdisk ile FAAL yaparak
        değiştirebilirsiniz (başlatma yöneticisi YOKTUR).
        Bilgisayarınızı tekrar başlatmayı unutmayın!
  fdisk   Başlatma kodunu güncellemek için FDISK /IPL
        (veya: FDISK /mbr) yazın, ardından bilgisayarınızı tekrar
        başlatmayı unutmayın!
  format c: Sabit diski C: bölümüne dosya yazılabilmesi için hazırlar.
        Kullanmak istediğiniz ve fdisk ile hazırladığınız tüm
        bölümler için bunu yapmanız gerekir.
  sys c:   ÇEKİRDEK (KERNEL.SYS) ve COMMAND.COM
        başlatılabilir disketinizden veya CD'nizden C:'ye
        kopyalanır.
 Örnek 4:
  fdisk /info

Ayrıca bakınız:


 command.com
 errorlevel/exitcode
 format
 kernel
 kernel-devel
 label
 mirror
 sys
 undelete
 unformat
 vol

 Telif hakkı © 1998-2023 Brian E. Reifsnyder ve FreeDOS camiası,
 yardım 2023 senesinde by W. Spiegl tarafından güncellenip Berki Yenigün
 tarafından tercüme edilmiştir.

 Bu dosya FreeDOS Spec Command HOWTO'dan türetilmiştir.
 Kopyalama şartları için H2Cpying dosyasına bakın.