FreeDOS ile Ağa Bağlanmak - NDIS sürücü kurulumu

Genel Bakış

  (Resim: NDIS mimarisine genel bakış)
 "Network Driver Interface Specification" (NDIS)'e dayalı sürücüler,
 Windows dünyasında varsayılandır. En yeni sürüm, Windows Vista'da
 kullanılan NDIS 6'dır. Windows 98, NDIS 5 ile, Windows 95 ise NDIS
 3.1 ile satılmıştır. DOS üzerinde gerçek kipte NDIS2 sürücüsünü
 kullanmak gerekir.

Nerede bulunurlar

  kartınız için bir NDIS sürücüsü çok büyük ihtimalle mevcuttur.
 Kartın kurulum dosyalarında "NDIS2" adlı bir dizin arayın. Eğer bir
 sürücü bulamazsanız, şu siteye bir göz atın: (bkz.: http://
 drivesnapshot.de/en/makebootdisk.htm (*01)). Sürücü isminin sonu
 *.DOS olmalıdır, mesela 3Com 3C574 PC-Card'ın sürücüsünün ismi şu
 şekildedir: "EL3C574.DOS".

Nasıl çalışırlar

 NDIS mimarisi dilinde bu sürücülere "Media Access Control" (MAC)
 yani Ortam Erişim Kontrolü sürücüleri denir.
 Yukarıdaki resimde görebileceğiniz üzere MAC sürücüsü, NDIS
 mimarisinin sadece bir unsurudur. NDIS 2.1 belgelendirmesine göre,
 (bkz.: http://www.ndis.com/faq/ndis201.txt (*02)) NDIS şu
 şekilde çalışıyor gibi görünmektedir:
  * FDCONFIG.SYS (FreeDOS) veya CONFIG.SYS (diğer DOS sistemleri)
   dosyalarındaki komutlar, Protokol Yönetici sürücüsü PROTMAN.DOS
   dosyasını, MAC sürücüsünü ve protokol sürücüsünü yüklerler.
   Bu, her bir sürücü için bir satır kullanılarak veya PROTOCOL.INI
   dosyasına göre "DEVICEHIGH=IFSHLP.SYS" tarafından yüklenen
   "Installable File System Helper" (yani Kurulabilir Dosya Sistemi
   Yardımcısı) sürücüsünü, MAC ve protokol sürücülerini
   başlatarak yapılabilir.
  * Protokol yöneticisi, yapılandırmayı PROTOCOL.INI dosyasından okur ve
   bunu kendisinden sonra yüklenen MAC ile protokol sürücüleri için
   erişilebilir kılar.
  * MAC ile protokol sürücüleri kendilerini bu bilgiye istinaden
   yüklerler ve yapılandırırlar. Kendilerini Protokol Yöneticisi'ne
   tanımlarlar.
  * MAC ile protokol sürücüleri iletişim kurabilmeden evvel,
   birbirlerine bağlanmaları gerekir, ki her biri diğerinin "giriş
   noktalarına" (iletişim portlarına) erişebilsin. Bu bağlanma süreci,
   PROTOCOL.INI bilgilerine dayalı olarak Protokol Yöneticisi
   tarafından kontrol edilir.
  * Bağlanma süreci NET.EXE VEYA NETBIND.COM tarafından tetiklenebilir
   (ki bu, AUTOEXEC.BAT içinde yapılabilir).
  * Protokol Yöneticisi (PROTMAN.DOS) o zaman bellekte yerleşik (yani
   Terminate and Stay Resident - TSR) program PROTMAN.EXE'yi, bağlanma
   komutunu çalıştırması ve sürücülerin doğru sıralanmalarını kontrol
   etmesi için başlatır.
  * Bağlanmanın ardından, MAC ve protokol sürücüleri birbirleriyle
   doğrudan iletişim kurar. Protokol Yöneticisi bu iletişim sürecine
   artık dahil olmaz, dolayısıyla NETBIND.COM Protokol Yöneticisi
   tarafından ayrılan belleğin ekseriyetini boşaltır.
 DOS üzerinde NDIS yapılandırması paketin değişik sürümleriyle zaman
 içinde değişmiştir. Bu değişikliklere dair bazı ipuçları şurada
 bulunabilir (bkz.: http://www.yale.edu/pclt/WINWORLD/NDIS.HTM (*03)).
 Bu belgede, MS client 3.0 ile beraber gelen NDIS
 dosyalarını kullandığımızı varsayıyorum.
 Bu bölüm, paket sürücülerine dayalı TCP/IP uygulamalarının DOS ile
 çalıştırılmaları hakkında olduğu için, burada MS istemcisi
 ayrıntılarına girmeyeceğiz, bu zaten başka yerlerde açıklanmıştır.

Gerekli ilave dosyalar

 Peki arayüz kartıyla gelen NDIS2 MAC sürücüsünü TCP/IP ile ağa
 bağlanmak için nasıl kullanacağız? Yukarıdaki açıklamadan öğrendiğimiz
 üzere daha fazla dosyaya ihtiyacımız var. Bunlar şunlardır:
  * Protokol Yöneticisi (yani Protocol Manager ("PROTMAN.DOS" ve
   "PROTMAN.EXE"))
  * Bağlanma yardımcı aracı ("NETBIND.COM")
 Bu dosyalar, şuradan indirilebilecek olan MS istemcisi 3.0'ın
 bir parçasıdır:
  ftp://ftp.microsoft.com/bussys/Clients/MSCLIENT/DSK3-1.EXE (*04)
  ftp://ftp.microsoft.com/bussys/Clients/MSCLIENT/DSK3-2.EXE (*05)
 Mevzubahis üç dosya, "DSK3-1.EXE" dosyasının bir parçasıdır. Bu
 dosyaları açmak için ilk diskteki "EXPAND.EXE" yardımcı aracını
 kullanın.
  * DSK3-1.EXE dosyasını C:\MSCLIENT1 gibi bir dizine kopyalayın. Bunu
   Windows ile yapıyorsanız uzun bir dosya isminden kaçının. 16 bit
   yazılımlar yol çok uzunsa çalıştırılamazlar.
  * İçeriğini açmak için DSK3-1.EXE dosyasını çalıştırın.
  * PROTMAN.DO_ ve PROTMAN.EX_ dosyalarını çıkarın.

 expand -r protman.do_
 expand -r protman.ex_

  * NETBIND.COM zaten çıkarılmıştır. Şimdi bu üç dosyayı alıp
   kullanabilirsiniz.
 Bu dosyaları kullanmadan evvel LICENSE.TXT dosyasını okuyun. Yazılım,
 dahili kullanım için ücretsizdir. Ne dağıtım, ne de değiştirme izni
 yoktur.

Dönüştürücü/"shim" veya takoz

 İhtiyacımız olan son parça, "Paket Sürücüsünden NDIS'e Dönüştürücü"dür.
 Yaygın kullanılan "DIS_PKT9.DOS" dosyasını edinin (9. sürüm, bkz.:
 ftp://ftp.cc.umanitoba.ca/software/pc_network/dis_pkt9.zip (*06))
 veya alternatif olarak biraz daha yeni (11. sürüm) "DIS_PKT.DOS"
 dosyasını (bkz.: http://danlan.com/pdr_shim/odipkt/odipkt.zip (*07)).
 indirin. Kullanım ve işlenmesinde hiçbir fark yoktur. Her ikisi de Prof.
 Joe R. Doupnik (Utah Devlet Üniversitesi) ve Dan Lanciani (Harvard
 Ünversitesi) tarafından yazılmıştır. Telif hakkı artık var olmayan bir
 şirket olan FTP Software, Inc.'e aittir ve neyse ki bu şirket bu
 bu sürücüyü kamu malı olarak, özgürce kullanılabilecek, dağıtılabilecek,
 değiştirilebilecek ve kaynak koduyla yayınlamıştır.

NDIS sürücülerinin yapılandırılmaları

 Daha önce söylediğim gibi, bu sadece asgari bir MS istemcisi 3.0
 kurulumudur. Tek amaç paket sürücüsü temelli TCP/IP uygulamaları
 kullanmaktır. Bu maksatla:
  Şu dört dosyayı
   PROTMAN.DOS
   PROTMAN.EXE
   NETBIND.COM
   DIS_PKT.DOS
 bir dizine kopyalayın, mesela C:\NET dizinine.
 Ayrıca arayüz kartınızın MAC sürücüsünü de kopyalayın, mesela:
   EL3C574.DOS
 bu dizin içine.
 Şimdi, NDIS mimarisi için gerekli yapılandırma dosyasını oluşturmamız
 gerekmektedir: C:\NET dizini içinde PROTOCOL.INI adında bir dosya
 oluşturun. Bizim asgari yapılandırmamız için sadece şu satırlara
 ihtiyacı vardır:
   --- PROTOCOL.INI ---
   [protman]
   DriverName=PROTMAN$
   [EL3C574]
   DriverName=EL3C574$
   [PKTDRV]
   drivername=PKTDRV$
   bindings=EL3C574
   intvec=0x60
   chainvec=0x68
 Parametrelerin açıklaması:
 Diğer *.ini dosyaları gibi PROTOCOL.INI dosyası, köşeli parantezler
 içinde bölüm isimleri ve bunlara verilen değerlerle yapılanmıştır.
  [protman]
  DriverName=PROTMAN$
 İlk bölüm yani [protman] Protokol Yöneticisi'ni tanımlar. Yukarıda
 açıklandığı üzere, Protokol Yöneticisi PROTMAN.DOS sürücüsü olarak
 yüklenir ki burada adı şu şekildedir: "PROTMAN$". Bölüm ve satır
 mecburidir.
  [EL3C574]
  DriverName=EL3C574$
 [EL3C574] bölümü, arayüz kartını tanımlar. Varsayılan olarak
 bu bölümün kendisi kartın ismine göre adlandırılır - bu faydalıdır, eğer
 birden fazla kartınız varsa ve değişik kartlar için değişik
 bölümler kullanıyorsanız. Yani bölüm ismi burada değiştirilecek ilk
 değerdir. Kendi kartınıza göre adlandırmanız iyi bir fikir olacaktır.
 Ama bölümün ismini "netcard", "NIC" veya "fasulye" olarak da
 seçebilirsiniz - nasıl isterseniz, PROTOCOL.INI dosyasında bu bölüme
 işaret eden diğer tüm satırları da değiştirdiğiniz sürece sorun olmaz.
 Bu bölümdeki bir sonraki satır şudur: "DriverName=EL3C574$". 
 arayüz kartı için sürücüyü tanımlar. Örneğimizde bu EL3C574.DOS adını
 taşımaktadır, burada ismi "EL3C574$" şeklindedir. Çok muhtemelen bu
 örnekte gösterilenden başka bir kart kullanacaksınız. Dolayısıyla bu
 satırı değiştirmeniz gerekecektir. Sürücünün doğru ismini, kartınızla
 verilen NDIS sürücülerinin bir parçası olması gereken "PROTOCOL.INI"
 metin dosyasında bulursunuz.
 Bu bölüme kartınız için özel
 ayarlar tanımlamak maksadıyla satır eklemek mümkündür. Daha fazla bilgi
 için NDIS sürücünüzle sağlanan "PROTOCOL.INI" dosyasına bakın. Fakat
 birçok durumda sürücü ismi yani drivername satırı yeterli olacaktır.
  [PKTDRV]
  drivername=PKTDRV$
  bindings=EL3C574
  intvec=0x60
  chainvec=0x68
 Sonraki bölüm yani "[PKTDRV]", Paket Sürücüsü'nden NDIS'e Dönüştürücü'yü
 tanımlar, ki bu "DIS_PKT.DOS" veya "DIS_PKT9.DOS" şeklindedir. Her ikisi
 de "PKTDRV$" olarak adlandırılır.
 Dönüştürücünün kartının sürücüsü ile bağlanması önemlidir. Bu,
 bir sonraki "bindings=EL3C574" satırıyla yapılır. Lütfen bu ismin hiçbir
 "$" harfi içermediğini not edin - bu, sürücünün kendisine değil,
 sürücüyü tanımlayan bölümün ismine işaret eder.
 Bu bölümü yukarıda önerildiği gibi "[fasulye]" olarak adlandırdı iseniz,
 buraya "bindings=fasulye" yazmanız gerekecektir ;-).
 "intvec" unsuru, paket sürücü arayüzü tarafından kullanılan yazılım
 kesme vektörünü belirtir. Daha önce izah edildiği üzere, bu varsayılan
 değer olarak onaltılık 0x60 olmalıdır.
 "chainvec" unsuru da mevcut bir yazılım kesmesini tanımlar. İşlevi benim
 için hâlâ bir gizem teşkil etmektedir. Paket sürücüsü mucidi FTP'ye göre
 (bkz.: http://groups.google.de/group/comp.protocols.tcp-ip.ibmpc/msg/
 17b6041f7a3cde7c?dmode=source (*08)), bir zincir vektör kesmesi
 eklemek paket işleme süratini ve güvenilirliğini arttırabilir.
 Kullanıcılar "performansta 10 kat iyileşme" görmüşlerdir (bkz.:
 http://groups.google.de/group/comp.protocols.nfs/msg/9b0c2e0d6aa47b32
 ?dmode=source (*09)). EMM386 hatalarından kaçınmak için, bazıları
 (bkz.: http://groups.google.de/group/bit.listserv.banyan-l/msg/
 aa961def5901f506?dmode=source (*10)) vektörü ondalık 8 ile artıracak
 bir kesme ayarlamayı tavsiye etmiştir. Yani intvec 0x60 ise
 (bu ondalık 96'dır), chainvec değerinin ondalık 104 (96+8) olması
 gerekir, ki bu onaltılık 0x68 değeridir. Bu ayrıca DIS_PKT.DOS
 (bkz.: http://groups.google.de/group/comp.protocols.tcp-ip.ibmpc/
 msg/64f2b6060ff2b438?dmode=source (*11)) yazarlarından biri olan
 Dan Lanciani tarafından da açıklanmıştır. Daha fazlasını bulursanız
 lütfen yazın. Amacımız için PROTOCOL.INI dosyasında ihtiyacımız olan tüm
 ayarlar bunlardır. Son bir ipucu: eğer bu değerlerin bazılarını
 bilgisayar her başladığında değiştirmek istiyorsanız, mesela bir DOS
 başlatma menüsünde, Horst Schaeffer'in bedava "Inifile" aracını
 yararlı bulabilirsiniz (bkz: http://www.horstmuc.de/wbat32.htm (*12)).

Kurulum

 Yapılması gereken son şey sürücülerin başlatma esnasında yüklenmelerini
 sağlamaktır. Sistem dosyalarınızı şu satırları içerecek şekilde
 değiştirin:
  --- FDCONFIG.SYS (FreeDOS) ---
  --- or CONFIG.SYS (MS DOS/başka DOS) ---
  DEVICEHIGH=C:\NET\PROTMAN.DOS /I:C:\NET
  DEVICEHIGH=C:\NET\EL3C574.DOS
  DEVICEHIGH=C:\NET\DIS_PKT.DOS
 "/I" parametresi Protokol Yöneticisi'ne PROTOCOL.INI dosyasının konumunu
 belirtir. Her ikisi de aynı dizinde ise buna gerek yoktur.
  --- AUTOEXEC.BAT ---
  C:\NET\NETBIND.COM
 NETBIND.COM dosyasının üst belleğe yüklenemeyeceğini ve sadece
 AUTOEXEC.BAT dosyasından çalıştırılması gerektiğini not edin. Şayet
 onu bir sürücü gibi yüklemeye çalışırsanız, şu hata mesajı ile
 çıkacaktır: "run-time error R6009 - not enough space for environment"
 (yani "çalışma zamanı hatası R6009 - çevre için yeterli alan yok").

Tekrar başlatma

 Hepsi bu. Sisteminizi yeniden başlatın ve ping gibi sade bir TCP/IP
 uygulaması ile her şeyin çalışıp çalışmadığını deneyin.
  (Resim: NDIS başlatma mesajları)

 (*01) Tamam
 (*02) https://web.archive.org/web/20030327055531/http://
    www.ndis.com/faq/
 (*03) https://web.archive.org/web/20100901143311/http://www.yale.
    edu/pclt/WINWORLD/NDIS.HTM
 (*04) https://www.virtualbox.org/wiki/Sharing_files_with_DOS
    and: https://archive.org/download/ftp.microsoft.com/ftp.microsoft.
    com.zip/ftp.microsoft.com%2Fbussys%2FClients%2FMSCLIENT%2FDSK3-1.
    EXE
 (*05) https://www.virtualbox.org/wiki/Sharing_files_with_DOS
    and: https://archive.org/download/ftp.microsoft.com/ftp.microsoft.
    com.zip/ftp.microsoft.com%2Fbussys%2FClients%2FMSCLIENT%2FDSK3-2.
    EXE
    and: http://download.amd.com/techdownloads/wfw31.zip
    and: https://archive.org/download/ftp.microsoft.com/ftp.microsoft.
    com.zip/ftp.microsoft.com%2FSoftlib%2FMSLFILES%2FWG1049.EXE
    and: https://archive.org/download/ftp.microsoft.com/ftp.microsoft.
    com.zip/ftp.microsoft.com%2FSoftlib%2FMSLFILES%2FNETSHAR.EXE
    and: https://jeffpar.github.io/kbarchive/kb/121/Q121086/
    and: https://jeffpar.github.io/kbarchive/kb/128/Q128800/
 (*06) Tamam
 (*07) https://web.archive.org/web/20110722171549/http://
    www.danlan.com/
 (*08) https://groups.google.com/forum/#!topic/comp.os.ms-windows.
    networking.tcp-ip/Ekxg5Y5pP0g
 (*09) https://groups.google.com/forum/#!original/comp.protocols.
    nfs/Xe1WnbPu0og/Mnukag0uDJsJ
 (*10) https://groups.google.com/forum/#!original/bit.listserv.
    banyan-l/v6HiU41jovQ/BvUBWe8dlqoJ
 (*11) https://groups.google.com/forum/#!original/comp.protocols
    .tcp-ip.ibmpc/-/OLTyDwa28mQJ
 (*12) https://www.horstmuc.de/div.htm#inifile

 Telif hakkı © 2007 Ulrich Hansen, Mainz (Almanya), 2010 ve 2020
 senelerinde W.Spiegl tarafından değiştirilmiştir.
 2023 senesinde Berki Yenigün tarafından tercüme edilmiştir.
 Daha fazla bilgi için buraya bakın.

 Bu belgeyi kopyalama, dağıtma ve/veya değiştirme izni, GNU Özgür
 Belgeleme Lisansı'nın 1.2 veya Free Software Foundation tarafından
 yayınlanan daha yeni bir sürümü kapsamında verilmiştir.
 Lisansın bir sureti, "GNU Free Documentation License 1.2"
 başlıklı bölümde mevcuttur.