FreeDOS ile Ağa Bağlanmak - Günümüzde DOS ile Ağa Bağlanmak

Genel Bakış

 Bu bölümde sürücüleri, protokolleri ve FreeDOS PC'ler ile 21.
 asırda ağa bağlanmak için kullanılabilecek yazılımlar hakkında daha
 fazlasını öğreneceğiz. mevzusunda daha derin bilgi için Eugene
 Blanchard tarafından "Introduction to Data Communications" (bkz.:
 http://www.techbooksforfree.com/intro_to_data_com/ (*01), GNU GPL,
 daha yeni ama özgür olmayan bir sürümü burada bulunabilir
 (bkz.:
 http://learnat.sait.ab.ca/ict/txt_information/Intro2dcRev2/index.html (*02))
 metnini deneyebilirsiniz.

Sürücüler

 Ethernet günümüzün baskın şebeke donanım teknolojisidir. Bu tür
  adaptörleri için DOS üzerinde genelde üç tür sürücü
 kullanılabilir (ve bunlardan en azından birini kartınız için bulmanız
 muhtemeldir):
  * Paket sürücüleri, FTP Software Inc. tarafından icat edilmiştir.
   Bunlardan birçoğu Crynwr tarafından yazılıp yayınlanmıştır.
  * Open Datalink Interface (ODI) sürücüleri, ki Novell ve
   Apple tarafından geliştirilmiştir, ve
  * Network Driver Interface Specification (NDIS) sürücüleri, ki
   Microsoft ve 3Com tarafından geliştirilmiştir.
 Üçü de çoklu protokolleri destekleyen sürücüleridir, ki bu
 aynı kart üzerinde birçok protokolün desteklenebileceği anlamına gelir.
 Önceki sürücüler sadece tek bir protokolü desteklerlerdi. Çok protokollü
 sürücüler doğrudan arayüz kartıyla iletişim kurar ve yayınlanmış
 arayüz tanımlaması sağlarlar, buna göre de uygulama geliştirilebilir.
 Bu konuya genel bir giriş için "Implementing Multi-Protocol Network
 Drivers in a DOS Environment", Georgia Üniversitesi, Athens, Georgia
 (ABD) metnine bakabilirsiniz.
 (bkz.: http://www.eits.uga.edu/~ucns/lans/docs/netdrive.html (*03)).

Protokoller

 Aşağıdaki protokoller bu üç sürücü tarafından desteklenir:
  * Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP), ki mesela
   UNIX, GNU/Linux, Windows, OS X ve İnternet tarafından kullanılır,
  * Internetwork Packet Exchange/Sequenced Packet Exchange (IPX/SPX)
   protokolleri, ki mesela Novell Netware tarafından kullanılır,
  * Network Basic Input Output System (NetBIOS) Extended User Interface
   (NetBEUI yani CIFS) protokolü, mesela OS/2,
   Windows 9x, ME ve 2000 tarafından kullanılır.
 TCP/IP, http, smtp veya ftp gibi temel İnternet hizmetleri için
 standarttır ve yerel ağları yani Local Area Networks (LAN)
 bağlamak için de varsayılan sistem haline gelmiştir.
 NetBEUI, Windows 2000'e dek Microsoft sistemlerindeki LAN'lar için
 varsayılan sistemdi. Yerine TCP/IP üzeri NetBIOS (NBT) ve ardından
 TCP/IP geldi. Uygulama seviyesi protokolü, mesela SMB, Windows XP'den
 beri
 (bkz.: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;Q204279
 (*04)) doğrudan TCP üzerinde çalışabilir.
 Novell'in IPX protokolü Novell Netware ile kullanılıyordu,
 ki bu DOS veya Windows 3.x ile çalışan PC'lerde varsayılan ağ çözümüydü.
 1998 yılından beri NetWare TCP/IP üzerinde çalışabilir, daha yeni
 sürümler TCP/IP'yi varsayılan olarak kullanırlar.
 Sonuç: TCP/IP modern ağların ortak lisanıdır.
 Diğer protokolleri kullanmak hâlâ mümkündür, fakat destek sonlanabilir.

Ağ Yazılımları

 Genel olarak DOS ile hâlâ kullanılabilecek aşağıdaki üç ağa bağlanma
 yöntemi bulunmaktadır. Bunlar hakkında daha fazlasını şu bölümlerde
 öğrenebilirsiniz:
  * Novell Netware - ODI sürücü temelli Novell NetWare programlar
   NetWare ağına bağlanmak ve TCP/IP hizmetlerini kullanmak için.
  * MS istemcisi - NDIS sürücü temelli Microsoft "LAN manager Client"
   veya "MS Client 3.0", DOS makinelerini bir Windows/SMB çalışma
   grubuna eklemek için.
  * TCP/IP uygulamaları - Paket sürücüsü temelli "UNIX-benzeri" TCP/IP
   uygulamalar, http, smtp, ftp, SSH gibi hizmetleri sunmak
   veya onlara erişmek için (bkz.: SSH2DOS) veya NFS.
  * Diğerleri

 (*01) Tamam
 (*02) http://www.telecomworld101.com/Intro2dcRev2/index.html
 (*03) https://web.archive.org/web/20090112073628/http://www.
    eits.uga.edu/~ucns/lans/docs/netdrive.html
 (*04) https://web.archive.org/web/20060315052325/http://support.
    microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;Q204279

 Telif hakkı © 2007 Ulrich Hansen, Mainz (Almanya), 2010 ve 2020
 senelerinde W.Spiegl tarafından değiştirilmiştir.
 2023 senesinde Berki Yenigün tarafından tercüme edilmiştir.
 Daha fazla bilgi için buraya bakın.

 Bu belgeyi kopyalama, dağıtma ve/veya değiştirme izni, GNU Özgür
 Belgeleme Lisansı'nın 1.2 veya Free Software Foundation tarafından
 yayınlanan daha yeni bir sürümü kapsamında verilmiştir.
 Lisansın bir sureti, "GNU Free Documentation License 1.2"
 başlıklı bölümde mevcuttur.