FreeDOS ile Ağa Bağlanmak - TCP/IP Çekirdeğini (Yığın) Yüklemek

Genel Bakış

 Modern işletim sistemlerinde, kendi TCP/IP çekirdekleri halihazırda
 yerleşiktir: Microsoft sistemleri, Windows 95'den beri "Winsock" ile
 sağlanırlar. GNU/Linux ile ise TCP/IP yığını Linux çekirdeğinin bir
 parçasıdır. Ancak DOS böyle bir çekirdek içermez. Dolayısıyla paket
 sürücümüzü kurduktan sonra TCP/IP çekirdeğini bir düşünmemiz gerekir.

Nasıl çalışır

 TCP/IP çekirdeği aynı zamanda "yığın" (yani stack) veya "protokol
 yığını" olarak adlandırılır, çünkü iki katmandan oluşur: IP ve TCP. IP,
 donanım sürücüsü üzerinde çalışır ve uygulamalarına bir arayüz
 sağlar. DOS için çeşitli TCP/IP çekirdekleri mevcuttur.
  (TCP/IP çekirdeğinin resmi)
 Yukarıdaki resimde görebileceğimiz üzere, ya harici programlar olarak,
 ya da uygulamalara yerleşik olarak çalışırlar.
  * Harici bir TCP/IP çekirdeği, tipik olarak AUTOEXEC.BAT veya
   bir toplu iş dosyası ile başlatılır. Bellekte yerleşik olarak kalır,
   böylece mesela ping taleplerini cevaplayabilir.
  * Diğer uygulamaları, TCP/IP
   çekirdek işlevleri halihazırda gömülü olarak sağlanırlar ve harici
   yerleşik bir çekirdeğe ihtiyaç duymazlar. Gömülü TCP/IP çekirdeği
   bulunan bir uygulamanın avantajı, kıymetli DOS belleği harcayan
   başka bir sürücüye ihtiyaç duymamasıdır.
   Diğer taraftan TCP/IP işlevleri, uygulamasınınkilerle sınırlıdır
   ve sadece bu uygulama çalıştığı sürece sağlanırlar.

Gerekli yapılandırma

 Her TCP/IP çekirdeğinin, IP adresi, ağ maskesi, ad sunucuları ve ağ
 geçidi ağa dair genel bilgilerle yapılandırılması gerekir veya bu
 verilerin BOOTP veya DHCP sunucusundan alınmaları gerekir.

Örnekler

 DOS için harici TCP/IP çekirdeklerine örnekler şunlardır:
  * Ücretsiz Trumpet TCP çekirdeği NTCPDRV.EXE,
  * Novell NetWare TCPIP.EXE'nin TCP/IP çekirdeği,
  * Microsoft MS istemcisinin TCPTSR.EXE ve
  * FTP Software Inc.'in ETHDRV.EXE programları.
 DOS uygulamalarına gömülü TCP/IP çekirdeklerine örnekler şunlardır:
  * WatTCP, ki mesela "Arachne" grafik tarayıcısına gömülüdür,
  * 2009 senesinde yazılmış mTCP çekirdeği,
  * bu programın bir parçası olan KA9Q çekirdeği,
  * NCSA Telnet kernel çekirdeği, ki bu uygulama takımında
   bulunan programlarla beraber sağlanır,
  * CUTCP çekirdeği ve
  * Minnesota Üniversitesi yığını, ki "MINUET"'in bir parçasıdır.
 DOS ağ uygulamalarının yarısından fazlası WatTCP çekirdeğini kullanır,
   bunu eski bilgisayarlar sitesinden Jeffrey L. Hayes söylemiştir
 http://www.oldskool.org (*01) (bkz.: ftp://ftp.oldskool.org/pub/tvdog/
 internet/readme.txt (*02)).
 Yani çoğumuzun bir TCP/IP çekirdeği kurmasına gerek bile olmayacaktır.
 Bundan ziyade bu ağ uygulamaları için sadece WATTCP.CFG yapılandırma
 dosyasına dikkat etmemiz gerekecektir.
 Gelecek bölüm, WatTCP ve bunun halefi Watt-32'yi daha yakından
 inceleyecektir. Ardından yegane özgürce indirilebilen TCP/IP çekirdeği
 olan NTCPDRV'yi inceleyeceğiz. Sonrasında diğer TCP/IP çekirdeklerine
 kısaca bakacağız.
  * [WatTCP/Watt-32]
  * [TCPDRV]/[NTCPDRV]
  * [mTCP]
  * [Diğerleri]

 (*01) Tamam
 (*02) Tamam

 Telif hakkı © 2007 Ulrich Hansen, Mainz (Almanya), 2010 ve 2020
 senelerinde W.Spiegl tarafından değiştirilmiştir.
 2023 senesinde Berki Yenigün tarafından tercüme edilmiştir.
 Daha fazla bilgi için buraya bakın.

 Bu belgeyi kopyalama, dağıtma ve/veya değiştirme izni, GNU Özgür
 Belgeleme Lisansı'nın 1.2 veya Free Software Foundation tarafından
 yayınlanan daha yeni bir sürümü kapsamında verilmiştir.
 Lisansın bir sureti, "GNU Free Documentation License 1.2"
 başlıklı bölümde mevcuttur.