FreeDOS ile Ağa Bağlanmak - ODI sürücü kurulumu

Genel Bakış

  (ODI modelinin resmi)
 "Open Datalink Interface" (ODI) sürücüleri aslında Novell NetWare için
 gerekliydi. Ancak bu, onların paket sürücüsü temelli TCP/IP
 uygulamaları için kullanılamayacakları anlamına gelmez. İcat
 edildiklerinden beri bunun için kullanıldılar.
 Bir ODI sürücüsü iyi bir seçimdir, kartınız için paket sürücüsü mevcut
 değilse. Geçen asrın seksenli ve doksanlı senelerinde NetWare popüler
 bir sistem olduğundan dolayı, kartınızın üreticisinin böyle bir
 ODI sürücüsü sağlamış olması oldukça muhtemeldir.

Nerede bulunurlar

 Kartınızın kurulum disketi veya CD-ROM'unda "netware", "nwclient", "ODI"
 veya "VLM" isimli bir dizin arayın. Sürücüler çalıştırılabilir
 dosyalardır, isimleri "3C574.COM" or "DFE670.COM" gibidir.

Nasıl çalışırlar

 ODI tanımlaması dilinde (bkz.: http://developer.novell.com
 /ndk/doc/lancomp/dos_psta/dos_pstack.pdf (*01)) bu ağ kartı
 sürücüleri, "Multiple Link Interface Driver" (MLID) yani Çoklu
 Bağlantı Arayüz Sürücüsü olarak adlandırılır. Yukarıdaki resimde
 görebileceğiniz üzere, MLID doğrudan arayüz kartının donanımıyla
 iletişim kurar. MLID, sistemde değişik protokol yığınları
 (çekirdekleri) için paketler alır ve bu paketleri ismi "Link Support
 Layer" (LSL) yani Bağlantı Destek Katmanı olan ikinci bir yazılıma
 aktarır. Bunun ardından LSL, paketi hangi protokol yığınının alacağını
 belirler. MLID ve LSL'in her ikisi ODI mimarisini oluşturur.
 Dolayısıyla ODI'yi çalıştırabilmek için ilave bir dosyaya ihtiyacımız
 olacaktır: LSL, ki bu, LSL.COM isimli bir dosyadır. Bu dosya,
 "DOS NetWare Client" istemcisinin bir parçasıdır ve Novell
 sitesinden indirilebilir (bkz.: http://www.novell.com/coolsolutions/
 tools/downloads/dw271e.zip (*02)). Novell'in indirme sitesi
 (bkz.: http://www.novell.com/coolsolutions/tools/13555.html (*03))
 bu dosya için açıkça "LICENSE: FREE" ibaresini bulundurur, yani lisans
 ücretsizdir. İndirme ve çıkarmanın ardından, "LSL.COM" dosyası "NIOS"
 dizininin içinde bulunabilir.

Dönüştürücü/takoz

  (Webspyder'ın resmi)
 ODI'yi paket sürücüsü temelli TCP/IP uygulamalarıyla kullanmak
 istediğimizden dolayı, başka bir yazılım da indirmemiz gerekecektir, bir
 "Paket Sürücüsünden ODI'ye Dönüştürücü". Dönüştürücülere aynı
 zamanda "wrappers" veya "shim" yani takoz da denir.
 Üç seçeneğimiz bulunmaktadır:
  * Harvard Üniversitesi'nden Dan Lanciani'nin yazdığı ODIPKT.COM v3.1
   (bkz.: http://www.danlan.com (*04)). Yazılım kamu malıdır;
   lisansı özgürce kaynak ve ikili dosyaların tekrar dağıtımıyla
   kaynağın (assembler) değiştirilmesine izin verir. ODIPKT.COM,
   FreeDOS 1.0 sürümünün bir parçasıdır.
   Şayet ağ uygulamalarını Full CD dağıtımından kurduysanız,
   C:\FREEDOSDOS\BIN konumunda bulunur. Bu, kullanıcıların büyük
   çoğunluğunun seçeceği yazılımdır.
  * Caldera tarafından yazılan PKT2ODI.EXE. Bu dosya, grafik bir
   DOS tarayıcısı olan ve Caldera'nın 1998 senesinde yayınladığı DR
   "WebSpyder"yazılımının bir parçasıdır. WebSpyder, xChaos/Arachne'den
   lisanslanmıştır. Yazılım şuradan indirilebilir (bkz.: http://
   lazybrowndog.net/webspyder (*05)). Lisansı denemeye ve ticari
   olmayan amaçlar için tekrar dağıtıma izin vermektedir.
  * Eğer zaten tam NetWare çalıştırıyorsanız, IPX.COM üzerinde bir paket
   sürücüsü çalıştırmak için IPXPKT.COM dosyasını kullanabilirsiniz.
   IPXPKT.COM, Crynwr tarafından
   yazılmış özgür bir yazılımdır ve PKTD11.ZIP paket sürücüsü
   koleksiyonunun bir parçasıdır. (bkz.: http://www.crynwr.com/
   drivers/pktd11.zip (*06)). Bu özel bir durumdur ve bu belgede
   daha fazla incelenmeyecektir.
 MLID ile LSL ve dönüştürücü, ihtiyacımız olan dosyaların
 neredeyse tamamıdır. Kalan tek dosya "NET.CFG" yapılandırma dosyasıdır.
 Kartınız için varsayılan ayarlarla bir örnek dosya kartla gelen CD veya
 disket üzerinde bulunabilir ve ODI sürücüsüyle aynı dizinde olması
 muhtemeldir.

NET.CFG yapılandırması

 Şimdi ana yapılandırma dosyası olan NET.CFG dosyasını düzenleyelim.
 Mevcut değilse onu oluşturun. Bir dizin seçmeniz gerekecektir - NET.CFG
 için varsayılan konumlar C:\NWCLIENT veya C:\NET gibi görünmektedir. Her
 durumda konumun LSL.COM ve sürücünün bulunduğu dizin olması gerekir.
 3Com 3C574 PC kartıyla gelen örnek bir
 NET.CFG (aşağıya bakın) birçok yapılandırma ayarı gösterir ki bunlar
 NetWare ve başka yazılımlar için gereklidir. Paket sürücüsü temelli
 TCP/IP uygulamalarını kullanmak için NET.CFG dosyasındaki aşağıdaki dört
 satır kafidir:
   --- NET.CFG ---
   Link Support
    buffers 8 1600
   Link Driver 3C574
    Frame Ethernet_II
 Parametrelerin açıklaması:
   link support
 "Link Support" satırı LSL'i yapılandırır. Seçenekler şunlardır:
 "buffers", "max boards", "max stacks" ve "mempool". Sadece şunu
 ayarlamaya ihtiyacımız vardır:
   buffers 8 1600
 Bu, LSL alma tamponlarının sayısı ve boyutunu belirler.
 TCP/IP için varsayılan iletişim rakamı 8'dir. ODIPKT geliştiricisi Dan
 Lanciani, ODIPKT için 1600 baytlık bir tampon boyutu tavsiye etmiştir.
 (bkz.: http://groups.google.de/group/comp.protocols.tcp-ip/msg/
 b8ba79ab39cacc4f/ (*07))
   Link Driver 3C574
 "Link Driver" satırı, MLID ( kartınızın sürücüsü) yapılandırmaya
 yarar. İlk önce sürücünün ismi belirtilir. Yukarıda örnek olarak 3Com
 3C574 PC Kartını görüyorsunuz. Bunu sizin ağ kartınızın adı olacak
 şekilde değiştirin.
 Ardından bu sürücü tarafından kullanılan "frame" veya "envelope type"
 ("çerçeve" veya "zarf türü") unsurunu yapılandıracağız (her iki beyan
 işe yarar ve aynı anlama gelir):
   Frame Ethernet_II
 Burada birden fazla frame türü belirtmek mümkündür: ODI'nin çoklu
 protokol destekli bir sürücü olduğunu zaten biliyoruz, yani MLID aynı
 ağ kartıyla birden fazla çerçeve yani frame ve protokol kullanabilir. Bu
 maksatla her tanımlanan çerçeve için mantıksal ağ kartı tanımlar. Mümkün
 olan çerçeveler mesela şunlardır: "ETHERNET_II" (IP protokolü),
 "ETHERNET_802.2" veya "ETHERNET_802.3" (IPX/SPX protokollerinin her
 ikisi).
 Daha sonra başlatmak isteyeceğimiz paket sürücü dönüştürücüsü için
 burada en azından Ethernet II çerçevesi tanımlamak mecburidir. Buna ek
 olarak ODIPKT dosyasına bir komut satırı parametresiyle ETHERNET_II
 çerçevesi kullanan kartı kullanmasını bildirmeniz gerekecektir (aşağıya
 bakın).
 NET.CFG dosyasındaki tüm parametrelerin tam belgelendirmesi için
 "NetWare Client for DOS and MS Windows Technical Reference"
 (bkz.: http://www.docs.hp.com/en/J2771-90016/index.html (*08))
 belgesine bakın.

Kurulum

 NET.CFG dosyasını yapılandırdıktan sonra, ODI sürücülerini bilgisayarın
 başlatma aşamasında AUTOEXEC.BAT içinde başlatabiliriz.
 İlk başlatmak isteyeceğimiz şey şudur: Link Support Layer.
   LH C:\NETWORK\NWCLIENT\LSL.COM /C C:\NETWORK\NET\NET.CFG
 Lütfen yolları siteminizde kullandığınız yollarla değiştirin. "/C"
 seçeneği, LSL'e NET.CFG dosyasını nerede bulacağını belirtir. Bu
 seçenek sadece NET.CFG LSL.COM ile aynı dizinde değil ise gereklidir.
 Şimdi MLID'yi başlatıyoruz:
   LH C:\NETWORK\PCMCIA\3C574\ODI\3C574.COM
 Son bir adım olarak Paket Sürücüsü ODI dönüştürücüsünü kurmamız gerekir.
 Burada, ODIPKT veya daha seyrek görülen PKT2ODI arasında bir seçim
 yapabiliriz.
 Kullanıcıların büyük çoğunluğu, Dan Lanciani'nin yazdığı ve şuradan
 indirilebilen http://danlan.com/pdr_shim/odipkt/odipkt.zip (*09)
 özgür dönüştürücüyü kullanacaktır. Zip dosyasını çıkarın ve ODIPKT.COM
 dosyasını AUTOEXEC.BAT içinde şunun gibi bir komut satırıyla yükleyin:
  LH C:\NETWORK\NWCLIENT\ODIPKT.COM 0 96
 Yukarıdaki ilk sayısal parametre ("0"), ETHERNET_II çerçevesini kullanan
 kartı belirtir. Aşağıdaki örnek, NET.CFG dosyasında değişik çerçeveler
 (frames, aynı zamanda "envelope types" olarak da bilinirler)
 tanımladığınızı varsayar:
   --- NET.CFG ---
   Link Driver 3C574
    FRAME ETHERNET_II
    FRAME ETHERNET_802.2
    FRAME ETHERNET_802.3
    FRAME ETHERNET_SNAP
 Ardından, ODIPKT dosyasına Ethernet II çerçevesini destekleyen mantıksal
 kartın endeks numarasını belirtmeniz gerekir. NET.CFG dosyasında
 çerçeveleri saymanız yeterli olacaktır:
 Ethernet II ilk olanıdır, frame 802.2 ikincisidir, frame 802.3
 üçüncüsüdür, snap dördüncüsüdür.
 İşleri biraz karıştırmak için ODIPKT sıfırdan "0" başlayarak sayar
 (programcıların yaptığı gibi). Bu, aşağıdaki örneğe göre şu anlama
 gelir:
   ODIPKT.COM 0 | ETHERNET_II kullanan kart
   ODIPKT.COM 1 | ETHERNET_802.2 (çalışmayacaktır)
   ODIPKT.COM 2 | ETHERNET_802.3 (çalışmayacaktır)
   ODIPKT.COM 3 | ETHERNET_SNAP (çalışmayacaktır)
 ODIPKT için çalışacak yegane seçenek, Ethernet II çerçevesi kullanan
 mantıksal kartı belirten sayıdır, ki örneğimizde bu şudur: "0".
 Şimdi ODIPKT dosyasını başlatmak için kullandığımız ikinci parametreye
 ("96") bakıyoruz. Bu parametre, sürücü tarafından kullanılan yazılım
 kesmesini (vektör) tanımlar. Bir paket sürücüsü yapılandırırken
 duyduğumuz üzere, en sık kullanılan paket sürücüsü yazılım kesme sayısı
 0x60'dır, ki bu onaltılık 60 değeridir ("0x" bize sadece bunun onaltılık
 biçimde olduğunu gösterir). Maalesef ODIPKT onaltılık değerleri anlamaz,
 dolayısıyla bu değeri ondalık değere çevirmeniz gerekecektir - ondalık
 değer 96'dır.
 Eğer başka değerler kullanmak istiyorsanız ve onaltılık değerlere alışık
 değilseniz, onaltılık-ondalık bir hesap makinesi deneyebilirsiniz
 (bkz.: http://www.langeneggers.ch/Nuetzliches/Hex_Dez.htm (*10)) veya
 aşağıdaki listeye bakabilirsiniz:
    0x60 = 96
    0x61 = 97
    0x62 = 98
     ...
    0x69 = 105
    0x6A = 106
     ...
    0x7D = 125
    0x7E = 126

 Örnek NET.CFG
  ; version 2.0
  ; max tasks = 60
  ; show dots = on
  link support
  buffers 8 1514
  ; mempool 4096
  ; BU BÖLÜM LINKWATCH YÖNETİLEBİLİR SON DÜĞÜMLERİN YAPILANDIRILMASI
  ; İÇİNDİR
  ;
  Protocol DME
  BIND #1
  ; LinkWatch için sizin özel değerlerinizle değiştirin
  USER_NAME "İsminiz"
  NODE_NAME "Düğüm isminiz"
  NODE_LOCATION "Düğüm Konumunuz"
  ; parolayı ağ yöneticinizin talimatlarına göre ayarlayın
  ; NODE_PASSWORD "ABCDEFGH"
  PHONE_NUMBER "Telefon Numaranız"
  NOTES "Çeşitli metin"
  NOTES "ve daha fazla metin"
  LINK DRIVER 3C574
  INT 10
  ; PORT 300
  NO_AMP
  FRAME ETHERNET_802.2
  FRAME ETHERNET_802.3
  ; PROTOCOL IPX 0 ETHERNET_802.3
  FRAME ETHERNET_II
  FRAME ETHERNET_SNAP
  Netware DOS Requester
  FIRST NETWORK DRIVE = F
  NETWARE PROTOCOL = NDS BIND

Tekrar Başlatma

 Bilgisayarınızı tekrar başlattığınızda, paket sürücüsü kurulmuş ve hazır
 olacaktır. Çalışıp çalışmadığını denemek için bir uygulama
 kullanabilirsiniz, mesela WATTCP paketinden "ping" komutunu.
 Bol şanslar!
  (Resim: başlatma mesajları)

 (*01) Tamam
 (*02) Tamam
 (*03) Tamam
 (*04) https://web.archive.org/web/20110722171549/http:
    //www.danlan.com/
 (*05) Tamam
 (*06) http://www.ibiblio.org/pub/micro/pc-stuff/freedos/files/
    repositories/latest/net/crynwr.zip
 (*07) Tamam
 (*08) https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docId=
    c02037554&docLocale=en_US
 (*09) https://web.archive.org/web/20110722171549/http://
    www.danlan.com/
 (*10) Tamam

 Telif hakkı © 2007 Ulrich Hansen, Mainz (Almanya), 2010 ve 2020
 senelerinde W.Spiegl tarafından değiştirilmiştir.
 2023 senesinde Berki Yenigün tarafından tercüme edilmiştir.
 Daha fazla bilgi için buraya bakın.

 Bu belgeyi kopyalama, dağıtma ve/veya değiştirme izni, GNU Özgür
 Belgeleme Lisansı'nın 1.2 veya Free Software Foundation tarafından
 yayınlanan daha yeni bir sürümü kapsamında verilmiştir.
 Lisansın bir sureti, "GNU Free Documentation License 1.2"
 başlıklı bölümde mevcuttur.