FreeDOS ile Ağa Bağlanmak

 Ulrich Hansen'e bu makaleyi FreeDOS yardımında yayınlamamıza izin
 verdiği için teşekkür ederiz!

 [Giriş]
 [DOS ile Ağa Bağlanmanın Tarihçesi]
 [Günümüzde DOS ile Ağa Bağlanmak]
  * [Novell Netware]
  * [MS İstemcisi]
  * [TCP/IP uygulamaları]
  * [Diğerleri]
 [Paket sürücülerinin veya diğer uyumlu sürücülerin kurulumu]
  * [Paket sürücüsü kurulumu]
  * [ODI sürücü kurulumu]
  * [NDIS sürücü kurulumu]
 [TCP/IP Çekirdek (Yığın) Yüklemesi]
  * [WAtTCP/Watt-32]
  * [TCPDRV/NTCPDRV]
  * [mTCP]
  * [Diğer TCP/IP çekirdekleri]
  [Sonuç]

 Telif hakkı © 2007 Ulrich Hansen, Mainz (Almanya), 2010
 senesinde W.Spiegl tarafından değiştirilmiştir.
 2023 senesinde Berki Yenigün tarafından tercüme edilmiştir.
 Daha fazla bilgi için buraya bakın.

 Bu belgeyi kopyalama, dağıtma ve/veya değiştirme izni, GNU Özgür
 Belgeleme Lisansı'nın 1.2 veya Free Software Foundation tarafından
 yayınlanan daha yeni bir sürümü kapsamında verilmiştir.
 Lisansın bir sureti, "GNU Free Documentation License 1.2"
 başlıklı bölümde mevcuttur.